nybjtp

Биоразградлива Masterbatch

Здраво, дојдете да ги консултирате нашите производи!
  • PBAT/PLA Целосна биоразградлива Masterbatch

    PBAT/PLA Целосна биоразградлива Masterbatch

    Што е разградлива пластика?

    Деградацијата на пластиката е голем концепт кој се однесува на пластика која, во одреден временски период и вклучува еден или повеќе чекори под пропишани услови на животната средина, резултира со значителни промени во хемиската структура на материјалот што резултира со губење на одредени својства (како што е интегритетот , молекуларна маса, структура или механичка сила) и/или кршење.Меѓу нив, фоторазградената пластика и термо-оксигенираната пластика припаѓаат на пукната пластика и не треба да се припишуваат на биоразградлива пластика.Разградливата пластика ќе се тестира со користење на стандардни методи на тестирање кои ги одразуваат промените во перформансите и ќе се класифицира според начинот на распаѓање и периодот на употреба.Без комбинирање на видот на разградлива пластика и нејзините услови за разградување, и општо речената разградлива пластика, не значи дека овој вид пластика може целосно да се разгради во еколошки супстанции.